Yukarı Çık

Akademi İş Sağlığı Güvenliği web sitesi hizmete açılmıştır.

Şubat 2016 itibari ile akademiisg web sitesi hizmete açılmıştır.

 Akademi İş Sağlığı Güvenliği

AKADEMİ OSGB ; Nace kod tanımlaması ile Çok Tehlikeli,Tehlikeli, Az Tehlikeli olarak tanımlanan işyerleri ve fabrikalara; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında iş ve iş sağlığı yönünden yaptırmakla yükümlü olunan tüm sağlık, mühendislik ve eğitim hizmetlerini vermek amacıyla kurulmuştur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; çalışanların periyodik sağlık taramalarını yaptırtarak işyerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetlerde bulunmaktayız. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı firmalarda emisyon, imisyon, çevresel gürültü ve titreşim; endüstriyel hijyen ölçümleri yaparak hazırlanan raporlarla çevre ve toplum sağlığının korunması açısından gerekli olan koruyucu önlemler alınmasında yol gösterici olmaktadır. Şirketlerimiz; bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştirerek bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket etmeyi, uygun metot, cihaz ve uzman personelimizle hatasız, profesyonel çalışma ile zamanında hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için AKADEMİ OSGB her zaman yanınızda...