Yukarı Çık

Sevgili iş ortağımız Kahraman Durdu' nun firması Remark Bilişim için web sitesini yeniledik.


Likom bayisi olan Remark Bilişim Mayıs 2017' de web sitesi yenilendi. Kahraman Durdu mobil uyumlu web sitesi ile müşterilerine daha nitelikli bir şekilde ulaşmaya devam ediyor.

Remark Bilisim

İşletmeler de toplumlar gibi değişimin vazgeçilmez birer değişkeni olmuştur. İşletmelerin rekabet edebilme gücü ise çağdaş yaşamın gereği olan çağdaş işletmecilik anlayışı ve doğal olarak da çağdaş teknolojilerle entegrasyonu gerekli kılmaktadır. Teknolojik evrimin göreceli olarak son aşamasında “bilgi” kavramı gelişimin ana temasını oluşturmaktadır. Bilgi teknolojileri ise bu çerçevede günümüz gelişim anlayışının temelinde yatan en önemli bir gerekliliktir.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler maliyet, zaman, kalite ve hizmet konularında işletme faaliyetlerini sürekli olarak etkilemekte ve değiştirmektedir. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, işletme yapısında köklü değişikliklere neden olmakta ve işletmelere, yeni pazarlara girmede, ürünlerini ve hizmetlerini sunmada, süreçlerinin verimliliğini artırmada, müşteri kazanımında ve müşteri sadakatinin sağlanmasında yeni yollar sunmaktadır.

Genel olarak bilişim teknolojileri, “bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini sağlayan teknolojiler” olarak tanımlanacağı gibi, “bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi, erişilmesi ve dağıtılmasına hizmet eden teknolojiler, uygulama ve hizmetlerin bütünü ve sistem üzerindeki bilgilerin tümü” olarak da açıklanabilir. Remark Bilişim olarak tüm bu aşamaların başından sonuna kadar firmanızın yanında olmaktadır.