Birkap web sitesini hizmete açılmıştır.

1986 yılında otomotiv yan sanayi için plastik parçaların üretimi amacı ile kurulan BİRTAŞ A.Ş., 1998 yılında plastik su kapağı imalatı çalışmalarına başladı. Gıdaya uygun su kapağı alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları 1999 yılında tamamlayarak, Türkiye’de plastik kapak sektöründe yerli patente sahip olan ilk firma olarak BİRKAP tescilli marka altında üretime geçti.

BİRKAP yönetimi, her bir çalışan “şirket ortağıdır” mantığı ile yola çıkarak insan gücüne büyük yatırımlar yapan, sürekli motivasyon aşılayan, “yaratıcı fikirlerin” önünü açan ve destekleyen, çalışanları ile beraber iş hacmini büyütmeyi hedefleyen bir yönetimdir.

BİRKAP, kurulduğu günden bu yana içinde bulunduğu plastik ambalaj sektöründe; sahip olduğumuz tek-nolojimiz, bilgi birikimi ve tecrübemiz, “sürekli iyi-leş-tirmeyi” hedefleyen eğitimli kadromuz ile iş ortaklarımızın büyüme stratejilerine paralel olarak “hijyenik ortamlarda üretilmiş yüksek kalitede ürünlerle” hizmet vermeyi, kesintisiz AR&GE çalışma-ları ve satış sonrası teknik servis hizmetleri ile “müşteri memnuniyetini” devamlı kılmayı hedeflemektedir.

Su sektöründe firma tanınırlığı ile paralel oranda ürün çeşidimizi arttırarak yeni sektörlerde de market ihtiyacını karşılamakla beraber, mevcut ürünlerimizi de sürekli iyileştirerek “iş ortaklarımıza çözümler” yaratmakta hedeflerimiz arasındadır.