Yukarı Çık

Hatkotech Web Sitesi Hizmete Açılmıştır.


Hatkotech Web Sitesi Hizmete Açılmıştır.
Hatkotech


Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde sanayinin günden güne artan bir ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu ihtiyacı gören HATKO şirketler grubu, 2011 yılında, progresif kalıp teknolojisi, enerji verimliliği, elektrik bağlantı elemanları, üretim teknolojisi gibi alanlarda uzmanlaşmış teknoloji araştırma geliştirme şirketi olan Hatkotech’i hayata geçirmiştir.

Hatkotech, grup şirketlerinin gelişme ve inovasyon (yeni ve değişik bir şey yapmak , “yenilenme” anlamındaki Latince “innovare” kökünden türetilmiştir.) ihtiyacının yanı sıra, ülke içi ve dışından gelecek Ar-Ge, Eğitim, Danışmanlık ve Proje gereksinimine de cevap verecek şekilde yapılanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ı içinde kurulu bulunan Hatkotech, bu yönüyle sanayi-üniversite işbirliğini sağlamak için gerekli konum ve donanıma sahiptir. Doktora, yüksek lisans gibi akademik çalışmaları kendi bünyesinde destekleyen ve bu tür çalışmaları şirket projesi şeklinde yönlendiren Hatkotech, böylece sanayiye, kurum ve kuruluşlara iyi yetişmiş elemanlar kazandırmakta,böylece Türk sanayisine, kurumlara ve kuruluşlara çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların yanı sıra Kalıp Tasarım ve İmalatında uzman yabancı teknisyen ve mühendislerlede çalışan firmamız, bu şekilde teknoloji transferi de gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Hatkotech, bilgiyi ve deneyimleri farklı bir disiplinle değerlendiren ve konusunda uzman kadrosu ve müşteri odaklı çalışma stratejisi ile eğitim ve danışmanlık alanında sektördeçok farklı bir konumdadır.

Proje hazırlama çalışmaları kapsamında uzman mühendislerimiz ve teknik kadromuzla çeşitli sektörlere önemli katkılar sağlamayı sürdürmektedir.

Firmamız, ihtiyaç duyulduğunda iyileştirme çalışmaları altında ekipman tasarımı da yapmaktadır.