Yukarı Çık

Kapital Faktoring web sitesi hizmete açılmıştır.

Mart 2015 tarihinde kapitalfaktoring web sitesini hizmete açılmıştır. 

Kapital Faktoring

Kapital Faktoring A.Ş (Şirket), 18.05.1992 tarihinde İstanbul’da ülkemizdeki büyük,orta ve küçük ölçekli sanayi,ticaret ve hizmet işletmelerine faktoring hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.Şirket Türkiye’de banka ortaklığı olmadan kurulan ilk faktoring şirketi olma özelliğine sahip bulunmaktadır.

Şirket’in faaliyet konusu,yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alım-satımı ve arzı ile uğraşan işletmelerin bu satış ve hizmetleri dolayısıyla doğmuş ve doğacak her çeşit ticari alacaklarının alımı,satımı,temellük edilerek tahsil edilmesi,bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık,organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmaktır.

Şirketin kuruluşu ve Ana Sözleşmesi,27.05.1992 tarih ve 3034 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan olmuştur. Şirket,Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (B.D.D.K) tarafından 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri ve B.D.D.K’nun 31.03.2008 tarih ve BDDK.UY II/134-4679 sayılı yazısı ile bildirilen 27.03.2008 tarih ve 2547 sayılı Kararı ile ‘Faktoring Faaliyet İzin Belgesi’ çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket,faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve 31.12.2014 tarihi itibarıyla İstanbul Maslak’ta bulunan Genel Müdürlüğü ve aşağıda belirtilen Şubeleri vasıtasıyla sürdürmektedir.(Şirket,6361 sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 8.maddesinin 1.fıkrası ve Geçici 2.maddesinin 1.fıkrası hükümlerine göre,daha önce temsilcilik olarak faaliyette bulunan aşağıdaki bürolarını Şube’ye dönüştürmüştür.)