Prof. Dr. Ender Dulundu kişisel web sitesi hizmete girdi.

Prof. Dulundu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve ihtisasını İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Asistanlığının son yılında, Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer-Safra yolu-Pankreas Cerrahisi Anabilim Dalı, Yapay Organ ve Nakil Anabilim Dalı, Cerrahi Anabilim Dalı’nı misafir doktor olarak ziyaret etti. 2002 yılında Tokyo Ulusal Kanser Merkezi’nde Prof. Mitsuru Sasako ile mide kanseri cerrahisi üzerine çalıştı, daha sonra 2003 ve 2004 yıllarında Tokyo Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer-Safra yolu-Pankreas Cerrahisi Anabilim Dalı, Yapay Organ ve Nakil Anabilim Dalında Japon Kanser Araştırmaları Teşvik Vakfı’ndan kazandığı burs ile Prof. Masatoshi Makuuchi’nin kliniğinde üst ihtisasını tamamladı. Türkiye’ye dönerek 2006 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Karaciğer Nakli Ünitesini kurdu ve ilk başarılı karaciğer naklini gerçekleştirdi.

2005-2007 yılları arasında aralıklı olarak Paris’te Hopital Paul Brousse, Centre Hepato-Biliaire, hastanesinde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak bulundu ve Karaciğer, Safra yolu ve Pankreas Cerrahisinde Onko-Cerrahi stratejiler alanında “Avrupa Üniversite Diplomasi” aldı.
2010 yılında Dünya’nın önemli Endoskopik Ultrasonografi Eğitim merkezlerinden biri olan Kopenhag Üniversitesi, Gentofte Hastanesi’nde Endoskopik Ultrasonografi Eğitimi aldı.
2011 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne karaciğer nakil ünitesini kurmak üzere davet edildi ve karaciğer nakil programını başlattı. 2021 yılına kadar burada karaciğer, safra yolu ve pankreas cerrahisi kliniği ve Karaciğer Nakli Birimi Direktörü olarak çalıştı.
Halen, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Karaciğer Safra Yolu ve Pankreas Cerrahisi servisinde öğretim üyesi olarak ve aynı zamanda Karaciğer Nakli Programı’nın kurucu direktörü olarak çalışmaktadır.

Prof. Dulundu 300’den fazla ulusal/uluslararası kongre ve toplantıda davetli konuşmacı olarak görev almıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayınlanmış olan Dulundu’nun aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında basılmış kitaplarda bölüm yazarlığı ve uluslararası dergilerde hakemlik görevleri mevcuttur.

•Özgecmiste 2016 yılında Amerikan Cerrahlar Birliği’ne (Fellow of the American Collage of Surgeons) kabul edilen Prof. Dulundu bir dönem Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakli Bilimsel Kurulu’nda görev almış ve Türk HPB Derneği Yürütme Kurulu Üyeliği ile Eğitim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Halen IASGO (Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Derneği) Cerrahi Yönetim Kurulu Üyeliği üyeliği devam eden Prof. Dulundu, aynı zamanda International Association Surgeons, Gastroenterologist ve Oncologist Derneği’nin 2022 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan Dünya Kongresinin başkanlığını yürütecektir.

Mesleki ilgi alanları; kanser cerrahisi, karaciğer, safra yolu, pankreas cerrahisi, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, karaciğer nakli.